Privacy Policy

Elphymed/12SPRINGS-trampolines respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie en hebben het gebruik van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, e-mailadres, aflever- en/of factuuradres, betaalgegevens en telefoonnummer worden gebruikt om uw bestelling te verwerken en te verzenden. En eventueel contact op te nemen indien er vragen zijn of u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van acties, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven, indien u zich hiervoor heeft aangemeld op onze site. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door een email te sturen naar info@elphymed.nl

Voor alle overige doeleinden zullen wij u eerst om toestemming vragen.

Elphymed/12SPRINGS-Trampolines zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Er is echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

De gegevens die u aan www.12SPRINGS-trampolines.com of www.elphymed.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Dit kan per email (info@elphymed.nl) of via telefoon aan onze klantenservice worden doorgegeven.

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u een e-mail sturen naar info@elphymed.nl of bellen naar onze klantenservice tel. 0031 (0)318-512614